Select language     
 
 
 

    

      

การเตรียมรูปภาพเพื่อทำโฟโต้บุ๊ค

  เลือกรูปถ่ายจากกล้องดิจิตอล ควรเป็นรูปที่ชัดเจน
   ให้เหมาะกับจำนวนหน้าที่ต้องการทำ แนะนำขนาด 1 MB ขึ้นไป
  เลือกรูป สำหรับ หน้าปก - หลัง
  ชื่อข้อความ หน้าปก - ปกหลัง สันปก

  .
  .

อัตราค่าบริการ Photo Book - Price List
      
จำนวนหน้า
จำนวนรูป 
ขนาด 12*8"
ขนาด 8*8"
ขนาด 8*5.5"
ขนาด 6*6"
10

 20 - 25

 600.-

 420.-

300.- 

250.- 

20

 40 - 50

1080.- 

780.- 

540.- 

420.- 

30

 60 - 75

 1550.-

1150.-

780.-

600.- 

   เพิ่มหน้ามากที่สุด 30 หน้า 
    (จำนวนหน้ารวมหน้าปก)
55.-
40.-
30.-
25.-

.  .
  .
การบริการอื่นๆ (Other services)

  เคลือบหน้าปก หน้าและหลังด้วยสติกเกอร์กันน้ำ 20.- , 30.- (ขนาด 12X8?)
  เคลือบกันน้ำทั้งเล่ม ราคา  15.- /2 หน้า, 25.- / 2 หน้า (ขนาด 12X8?)
  ดีไซน์ตามสั่ง เพิ่ม ราคา 25 บาท ต่อหน้า
  บริการส่ง Photo book ด้วย EMS  ราคา 60. - , 90.- (ขนาด 12X8) เฉพาะในกรุงเทพฯ
  บริการ Scan รูป และ ฟิล์ม ราคา 3. - /รูป   

หมายเหตุ : ตรวจแบบพิมพ์ก่อนพิมพ์ได้ทาง Internet

  จำนวนรูปโดยประมาณ อาจใช้รูปถ่ายมากกว่าที่  กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับการจัดหน้า
  สมุดภาพทุกขนาดสามารถเข้าเล่มได้ 40 หน้า
   (สอบถามทางร้าน)
  รับส่วนลด 10 % ทันที เมื่อจัดหน้าสมุดภาพ จาก Soft ware ด้วยตนเอง และนำมาทำสมุดภาพที่ Photo Art Works
  ราคาและบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  งานด่วนรอรับได้ กรณีเตรียมรูปและจัดเตรียม Photo book จากโปรแกรมของร้านมาเรียบร้อยแล้ว

สนใจเป็นตัวแทนติดต่อด่วน

PHOTO ART WORKS CO., LTD.

Phone: 08-1924-9796 
Fax: 0-2949-0916
E-mail:
photoartworks@mail.com
           info@photoartworks.co.th